Dr.Merhrabi Diagnostic Laboratory
 
راهنمای جوابدهی آنلاین

  • مراجعین محترم میتوانند بجای نام کاربری شماره ماه و شماره پذیرش بدون گذاشتن خط تیره (مثلا"  021245) که 02 شماره ماه و1245 شماره مراجعه کننده میباشد و بجای کلمه عبور از شماره تلفنی که هنگام پذیرش داده اند استفاده کنند

 

  • آزمایشگاه های محترم همکار برای مشاهده جوابهای خود ابتدا باید گزینه آزمایشگاه ها را انتخاب نموده و اقدام به ثبت نام نمایند و پس از تایید ثبت نام

    با انتخاب مجدد این گزینه و وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوند ، بهتر است نام کاربری نام آزمایشگاه همکار باشد

 

  • پزشکان محترم نیز میتوانند پس از انتخاب گزینه پزشک معالج و ثبت نام،بعد از تایید با انتخاب مجدد این گزینه و نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه شده

    و جواب بیمارانی که توسط ایشان به این آزمایشگاه مراجعه نموده اند را مشاهد فرمایند، بهتراست نام کاربری نام خود پزشک باشد      

 
نام كاربري:
كلمه عبور: